Финансови решения за Вашият бизнес

Управлявайте Вашите корпоративни и фирмени финанси по най-добрият начин!

Ефективност

Основните изисквания за ефективна финансова система са финансовата отчетност, счетоводната документация, вътрешен контрол, бюджетен контрол, допустими разходи и управлението на паричните средства.

read more
Отчетност

Лесно създаване на различни видове отчети и рапорти за всички аспекти включващи финансовото състояние на компанията.

read more
Двойно Счетоводство

Двойното счетоводство винаги е представлявало предизвикателство, дори за опитни експети. С нашата система подобни финансови операции се превръщат в рутинна работа.

read more
Анализи

Генериране на различни по вид визуализации, позволяващи нагледното представяне на финансовите отчети за различни периоди от време и съответно по-ефективно анализиране на данните.

read more

Вашата ефективна финаносва система.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

В днешно време финансовите операции са неделима част от ежедневието на една средна или голяма фирма. Повечето компании разчитат на цели отдели, посветени на задачата да отчитат и управляват финансовите потоци в дадено предприятие. Всяка година излизат нови държавни правила и регулации, които променят малко или много начина на отчитане. Повечето фирми, трудно успяват да балансират между това да имат достатъчно хора, които ефективно да изпълняват своите задължения и да не влизат в преразход. Нашата система цели да подобри цялостният процес в управлението на финансите, да вдигне ефективността на хората и да подобри вътрешно фирмените процеси. Това е постигнато, чрез тясната колаборация между нашите разработчици и експерти в областта на финансите и счетоводството. Това ни прави уникални, защото предлагаме продукт разработен с помоща на специалисти за самите тях.

Професионални и адекватни отчети

Оставете системата да работи за Вас!

Съгласно Търговският закон Всеки търговец е длъжен да води счетоводство, в което отразява движението на имуществото и финансите на своето предприятие. За да бъде лесно проследим този процес за определен период от време е необходимо да бъдат изготвяни професионални и адекватни отчети. Повечето професионалисти са се сблъсквали и знаят какво услилие изисква работата огромните и трудно проследими екселски таблици. С нашата система, това остава в историята. Посредством няколко клика на мишката, генерирате необходимите отчети бързо и адекватно, без събиране на данни от различни таблици. Това неимоверно намалява риска от грешки и увеличава вашата ефективност.

Двйното счетоводство вече не е проблем

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Когато говорим за двойно счетоводство, посветените хора във финансовата сфера знаят, че това не е никак лесна задача. Естеството на работа е трудно и се възлага на по-опитните хора. Нашата система е проектирана да автоматизира този процес. Вече не е необходимо да търсите скъпо платени счетоводни фирми и хора, за да свършат тази задача. Благодарение на нашата система, сложна операция като двойно осчетоводяване се превръща в детска игра. Това е възможно, благодарение на непрестанната ни работа със специалисти от финансовата сфера, които ни напътстват помагат, за да направим един от най-добрите финансови софтуери достъпни на пазара.

Анализирайте лесно вашите данни

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Основната полза от анализа е постигането на положителен финансов резултат – печалба. Анализът дава възможност да се направи оценка на работата на предприятието и да се предприемат редица стъпки за подобряване на състоянието му. Анализът може да доведе дo максимизиране на печалбата. Нашата система, ще генерира различни графики и визуализации и ще ви даде възможност лесно да анализирате своите данни и финансови потоци.По този начин, ще имате възможност да се фокусирате върху анализирането на същинските резултата, а не върху процеса за създаване на същите.

За повече информация се свържете с нас,
или разгледайте нашата демо система.
  

x

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

I accept I decline